Chiêu sinh lớp Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố/ấp năm 2021

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi Đoàn Khu phố ấp cho các thanh niên tại đơn vị trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo về việc tổ chức lớp học trực tuyến chương trình nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho Bí thư , Phó Bí thư Chi đoàn khu phố ấp, năm 2021. Cụ thể:

        – Thời gian: 03 buổi học, từ 08g00 đến, 11g30, các ngày 20, 21, 27/11/2021(Thứ bảy, Chủ nhật)

        – Phương thức học: Học trực tuyến bằng ứng dụng Microsoft Teams.

         Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông tin đến Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn triển khai tại đơn vị theo nội dung thông báo. Danh sách tham gia gửi về Phòng Hợp tác phát triển qua thư điện tử: phonghoptacphattrienltt@gmail.com

  • Thông tin liên hệ: Đ/c Trần Văn Luân – Cán bộ Phòng Hợp tác phát triển, (SĐT: 0899.061.235)