Tập huấn công tác Đoàn – Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2014

Sáng ngày 17-4-2014, hơn 200 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức để tham dự lớp “Tập huấn công tác Đoàn – Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2014”.

Sáng ngày 17-4-2014, hơn 200 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức để tham dự lớp “Tập huấn công tác Đoàn – Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2014”.


Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội cho lực lượng cán bộ tham gia theo dõi, xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động Đoàn – Hội các đơn vị ngoài khu vực nhà nước. Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi giữa Cán bộ Đoàn – Hội giữa các đơn vị, tạo động lực cho các hoạt động phong trào tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố.