Tổng phụ trách Đội tỉnh An Giang học tập tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

Nhằm tăng cường chất lượng xây dựng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và chuẩn bị cho nội dung hoạt động Đội năm học mới 2012- 2013, Sở Giáo dục – đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn…

 

Nhằm tăng cường chất lượng xây dựng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và chuẩn bị cho nội dung hoạt động Đội năm học mới 2012- 2013, Sở Giáo dục – đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn và tham quan thực tế mô hình tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10/6 đến 16/6/ 2012 với 109 học viên.

lop-an-giang-03

lop-an-giang-01

Nội dung tập huấn bao gồm: Kỹ năng dã ngoại tổng hợp (phương pháp quản trò, cải biên trò chơi…); phương pháp hướng dẫn nghi thức, nghi lễ Đội; phương pháp xây dựng kế hoạch công tác Đội; thực hành các nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh; hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đổi mới bổ sung; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp kết hợp tiết sinh hoạt Đội trong trường học… Ngoài ra, học viên lớp được giáo viên Khoa Đội, Khoa kỹ năng hướng dẫn nghiên cứu học tập các mô hình tại TP. Hồ Chí Minh như: Sinh hoạt CLB Sao Bắc Đẩu tại công viên Tao Đàn; Mô hình CLB đội nhóm thiếu nhi trường Bình Thọ – Quận Thủ Đức; Mô hình CLB phụ trách thiếu nhi ĐBDC Quận 6…

Lop-An-Giang

lop-an-giang-02