Chương trình rèn luyện “Hoa bốn mùa”

IMG_4026

Nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu niên Thành phố và những người yêu thích cộng tác hoạt động kỹ năng. Ban chủ nhiệm câu CLB Kỹ Năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng ban hành chương rèn bậc “ Hoa Bốn Mùa” với những nội dung…

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm và tình hình hoạt động của CLB Kỹ Năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Căn cứ vào sự đồng ý, thống nhất của Ban giám hiệu. Ban chủ nhiệm câu CLB Kỹ Năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng ban hành chương rèn bậc “ Hoa Bốn Mùa” với những nội dung cụ thể như sau: (tải về tại đây)