THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨC DANH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

  1. Thời gian: 05 tháng, dự kiến khai giảng tháng 3 năm 2021.
  2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).
  3. Hình thức học: Học tập trung vào các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.
  4. Hồ sơ đăng ký

4.1. Đối với học viên được cử đi học (hoặc tự túc đi học)

Phiếu dự tuyển theo mẫu của trường Đoàn Lý Tự Trọng (đăng tải trên website nhà trường tại địa chỉ http://truongdoanlytutrong.vn/bm).

01 bản sao Bằng Trung học phổ thông hoặc tương đương (có công chứng).

04 tấm hình 2x3cm (ghi đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh).

4.2. Đối với đơn vị cử học viên đi học

Quyết định cử học viên đi học hoặc công văn giới thiệu học viên đi học, kèm theo danh sách trích ngang học viên, có xác nhận của cơ quan, đơn vị:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ

hiện tại

Điện thoại liên lạc, địa chỉ Email
Nam Nữ
  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2021.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 3, đường  Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

+ Điện thoại liên lạc: 028.37228778

+ Phụ trách: Đ/c Hoàng Thị Ngọc Bích – Cán bộ Phòng Đào tạo (SĐT: 0979.207.223)

+ Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

  1. Chi phí học tập

Đối với học viên đang công tác tại trường học và các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có giấy xác nhận của đơn vị cử đi học: mỗi học viên tham gia khóa học đóng chi phí học tập 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.

Đối với các học viên khác: mỗi học viên tham gia khóa học đóng kinh phí học tập 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.