Phòng, chống tham nhũng tại TP.HCM còn nhiều hạn chế

     Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Thành ủy TP.HCM cho thấy còn có những hạn chế…

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn làm việc với TP.HCM

     Ngày 27.5, tại Thành ủy TP.HCM, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TP.HCM năm 2017.

     Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy tham dự cuộc làm việc.

     Tại cuộc làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh: TP.HCM là địa bàn chiến lược trọng yếu, có vị trí, vai trò đầu tàu về KT-XH đối với khu vực và cả nước, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển bền vững. Thời gian qua, thành phố đã tập trung quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại…

     Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Thành ủy TP.HCM cho thấy còn có những hạn chế, nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng.

     Cụ thể là, công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng chưa được sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức có chức vụ quyền hạn; công tác quản lý nhà đất công thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, vẫn còn tình trạng chỉ định thầu, chỉ định bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định gây thất thoát tài sản.

     Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung và quy hoạch ngành; việc tự phát hiện tham nhũng của các cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, giám sát xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa được chặt chẽ; cải cách hành chính trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017 của TP.HCM đạt 71,19%, thấp hơn so với chỉ số SIPAS chung của cả nước (80,90%)…

     Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chấn chỉnh những yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể.

Nguồn: Báo Thanh niên online