Giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông qua bài giảng mới quý 2 năm 2024

Thông qua bài giảng là một hoạt động sư phạm thiết thực, là bước tập luyện cần thiết để giáo viên bước lên bục giảng với tâm thế vững vàng, tự tin, hoàn thành bài giảng một cách tốt nhất. Hoạt động thông qua bài giảng của giáo viên được Trường Đoàn tổ chức thường xuyên, thành nền nếp, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo.

Ngày 19 và 20/6/2024 vừa qua Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thông qua bài giảng mới quý 2 năm 2024 cho Giáo viên Trường Đoàn. Trong đợt thông qua bài giảng quý 2 năm 2024 vừa qua, có 6 giáo viên thực hiện với các nội dung: Kỹ năng lắng nghe; Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam; Tổng quan môn học và hướng dẫn tự nghiên cứu môn công tác giáo dục của Đoàn; Công tác Sao nhi đồng; Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi; Kỹ năng giải quyết vấn đề của cán bộ Đoàn; Xây dựng Chi đoàn; Vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Đoàn.

Đ/c Phạm Ngọc Quyên trình bày bài giảng “Kỹ năng giải quyết vấn đề của cán bộ Đoàn”

Đ/c Trần Thị Tuyết Mai trình bày bài giảng “Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi”

Buổi Thông qua bài giảng Quý 2 năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã thể hiện rõ năng lực, sự cố gắng hoàn thiện bài giảng của giáo viên

Tin –  Ảnh: Huyền Trân