Lớp tại trường

♦ Chiêu sinh lớp Trung cấp Công tác Thanh niên năm học 2019

♦ Chiêu sinh lớp D năm học 2019

♦ Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức Trung cấp Công tác Thanh niên

♦ Chiêu sinh lớp B69

♦ Thay đổi thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư Chi đoàn Giáo viên các trờng Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018 - 2019

Mẫu phiếu dự tuyển

Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội năm 2018

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội dành cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở và tương đương mới nhận nhiệm vụ (Quí III năm 2018)

Mở lớp Kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn (Quí III năm 2018)

♦ Mở lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Quí III năm 2018)

♦ Chiêu sinh lớp báo cáo viên của Đoàn

♦ Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội trường học - khoá D30

♦ Thông báo mở lớp kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn

♦ Chiêu sinh lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ Đoàn

♦ Thông báo mở lớp kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

♦ Thông báo mở lớp kỹ năng thuyết trình hiệu quả

♦ Chiêu sinh lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên - khoá B69

♦ Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội trường học - khoá D29