Bồi dưỡng kỹ năng trống Đội – nghi lễ Đội năm 2016

Sáng ngày 20/9, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng trống Đội – nghi lễ Đội năm 2016”. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày do các giáo viên, giảng viên giàu kinh nghiệm trường Đoàn giảng dạy. Đến với lớp tập huấn các bạn học viên được trang bị các kiến thức gồm: 

– Nhạc lý cơ bản và tiết tấu thực hành trống Đội.

– Hướng dẫn thực hành 3 bài trống nâng cao.

– Hướng dẫn thực hành trống với tiết tấu nâng cao – đệm nhạc.

– Hướng dẫn soạn bài trống tự biên và soạn bài chủ đề năm học.

– Thực hành trống Đội trong nghi lễ Đội.

truong-doan-ly-tu-trong-lop-trong-doi-01