Tự hào là người cán bộ đoàn mãi trân quý chiếc áo xanh nhiệt huyết

“Có một màu áo sao rất thương

Không sắc lung linh chẳng phô trương

Cùng tôi đi hết thời xuân trẻ

Xanh sức thanh niên đẹp lạ thường”.

Nguồn: Website Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh