Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên

khoá B65 năm học 2015 – 2016

Lớp Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên B65 năm 2016 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng là sự tiếp nối các chương trình đào tạo lớp cán bộ nguồn Đoàn – Hội – Đội năm 2015, lớp học chính thức diễn ra trong 07 tháng (bắt đầu học từ 14/01/2016 đến 29/07/2016) với sự tham gia của 23 học viên đến từ Thành Đoàn Biên Hòa (01 học viên) và 10 cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh:

 

STT CÁC ĐƠN VỊ CÓ HỌC VIÊN THEO HỌC SỐ LƯỢNG
1.        Quận Đoàn 2 01
2.        Quận Đoàn 3 01
3.        Quận Đoàn 6 03
4.        Quận Đoàn 8 01
5.        Quận Đoàn 12 07
6.        Quận Đoàn Tân Bình 06
7.        Ban cán sự Đoàn ĐH Quốc gia 01
8.        Đoàn Trường ĐH công nghệ thực phẩm 01
9.        Đoàn Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh 01
10.   Đoàn Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh 01

    Qua 07 tháng học tập với thái độ nghiêm túc, tinh thần tự giác, nhiệt tình, sôi nổi 23 học viên lớp B65 đã hoàn thành chương trình học và nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp thanh vận của Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

[tribulant_slideshow gallery_id=”1″]