Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành 6 bài lý luận chính trị

Các cơ sở Đoàn có thể đến mua mẫu giấy chứng nhận trực tiếp tại Phòng Thông tin tư liệu Thành Đoàn (lầu 2) sau ngày 20/3/2012.

 

giay-chung-nhan-mat_truoc

 

giay-chung-nhan-mat_sau