Hội nghị thông tin thời sự, tập huấn chuyên đề và giao ban dư luận xã hội quý I năm 2013

Về việc tổ chức Hội nghị thông tin thời sự, tập huấn chuyên đề và giao ban dư luận xã hội quý I năm 2013. (Tải về tại đầy)