Biểu trưng đại hội Đoàn Thành phố lần IX và đại hội Đoàn toàn quốc lần X

Logo

Biểu trưng Đại hội Đoàn thành phố lần IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

 

Biểu trưng và ý nghĩa:

Thành phố lần IX. (Tải về tại đây)

Toàn quốc lần X. (Tải về tại đây)