Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: đ/c Trần Thị Bích Hà

Nhân viên: đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuý; đ/c Phạm Thị Hạnh; đ/c Bùi Thị Hoà; đ/c Lê Văn Mẹo; đ/c Phạm Tấn Minh; đ/c Nguyễn Toàn Trung; đ/c Trần Văn Nhịn.

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A003

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 68

Hộp thư điện tử: phonghctctruongdoan@gmail.com

3. Nhiệm vụ:

3.1 Về công tác tổ chức:

– Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động; quản lý hồ sơ, các giấy tờ liên quan của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách về lao động và hợp đồng lao động, về lương, bảo hiểm, phụ cấp, nâng ngạch, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, thôi việc và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác thi đua khen thưởng; công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, kiện toàn bộ máy phù hợp nhu cầu phát triển đơn vị.

– Phối hợp với các bộ phận, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỷ luật lao động, lao động ngoài giờ, chế độ nghỉ phép, nghỉ bù, các nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của Luật lao động.

3.2 Về công tác hành chính:

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, trình ký hồ cơ, công văn theo quy định; tham mưu và xử lý các văn bản, tài liệu hành chính đến Ban giám hiêu, các phòng, khoa ; cấp các loại giấy tờ hành chính cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng. Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định nhà nước.

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu thẩm định, các thông tin, tài liệu do đơn vị phát hành, nơi khác gởi đến. Công bố, phổ biến nội dung  nội dung hoạt động của Trường trên website.

– Quản lý website của trường. Quản lý và thực hiện hình ảnh hoạt động của nhà trường.

– Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; quản lý cây xanh, môi trường sinh hoạt, cảnh quan môi trường đơn vị xanh – sạch – đẹp.