Phòng Đào tạo

1. Nhân sự:

Trưởng phòng: đ/c Châu Minh Hoà

Nhân viên: đ/c Lê Thị Kim Liên; đ/c Đậu Việt Hùng; đ/c Nguyễn Văn Ý.

2. Thông tin liên hệ:

Phòng: A002

Điện thoại phòng: (028) 37 22 87 78

Hộp thư điện tử: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

3. Nhiệm vụ:

Thường trực điều hành công tác quản lý đào tạo của trường.

Kết hợp các ban Thành Đoàn tổ chức các lớp đào tạo theo kế hoạch hàng năm.

Thực hiện công tác chiêu sinh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo kế hoạch. Phối hợp liên kết với các đơn vị mở các lớp đào tạo  chuyên ngành, nâng cao, phù hợp ngành, nghề đào tạo của trường.

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kiểm tra, đánh giá các hoạt động giảng dạy của giáo viên, công tác quản lý học viên; thống kê, xử lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ về đào tạo.

Thực hiện công tác thanh tra đào tạo của trường.