Khoa công tác Đoàn – Hội

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: đ/c Hồ Thị Trúc Hoa

Phó trưởng khoa: đ/c Bùi Thiện Đức Thịnh

Giáo viên: đ/c Đặng Đức An; đ/c Trần Hoàng Ngọc Ẩn

2. Thông tin liên hệ:

Phòng làm việc: A105

Điện thoại khoa: (028) 37 22 87 90

3. Nhiệm vụ:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy của khoa.

– Phụ trách các hoạt động lớp, phân công giáo viên phụ trách môn học, bài giảng, tham gia giảng dạy. Nhận xét, đánh giá kết quả công tác giảng dạy các môn học do khoa phụ trách.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đi thực tế, hội nghị chuyên đề theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, nội dung giảng dạy.