Sinh hoạt truyền thống – Phần 1: Kịch bản sinh hoạt

KỊCH BẢN SINH HOẠT

  • KHÁI NIỆM VỀ KỊCH BẢN SINH HOẠT:

Kịch bản sinh hoạt là một dạng vừa mang tính sân khấu, vừa có tính quần chúng rộng rãi.

Là một dang mang tính sân khấu vì nó cũng có hồi, có cảnh, có nhân vật, có xung đột,… như kịch bản sân khấu. Mặt khác, nó lại có tính quần chúng rộng rãi vì đây là cách tổ chức khoa học cho một buổi sinh hoạt quần chúng nói chú ng nói chung và thanh thiếu niên nói riêng.

Ở đây có két hợp hình thức tuyên truyền và các thể loại nghệ thuật một các hợp lý, nhằm làm một buổi sinh hoạt được sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu hơn và tác dụng giáo dục đạt hiệu quả cao hơn.

 Điều cần chú ý là các tài liệu nghệ thuật được đưa vào sử dụng trong kịch bản nhất thiết phải phù hợp với nội dung của bài nói chuyện và nội dung của buổi sinh hoạt.Cách làm này sẽ gây tác động đến tư tưởng và cảm xúc của người tham dự để họ tiếp thu được nhiều hơn những vấn đề ta cần tuyên truyền và giáo dục trong sinh hoạt.

  • ĐẶC ĐIỂM CỦA KỊCH BẢN SINH HOẠT:

Giống với kịch bản sân khấu, kịch bản sinh hoạt cũng có màn, lớp, hồi, xung đột và nhân vật.

Nhưng khác với kịch bản sân khấu ở chỗ: đây là kịch bản tài liệu nói về người thật, việc thật. Nhân vật và việc không do người viết kịch bản hư cấu, tưởng tượng mà là những con người thật sự, những sự việc nảy sinh hằng ngày trong cuộc sống. Vì thế, nội dung kịch bản bao giờ cũng cụ thể, “kể chuyện” có thật của một địa phương, một tập thể nào đó hay một cá nhân nào đó.

– Những diển biến trong kịch bản phải luôn phát triển, lôi cuốn, dẫn dắt người xem tham gia vào buổi sinh hoạt một các tích cực, chủ động, không thưởng thức thụ động (tham gia vào các trò chơi vui, câu đố, hát múa tập thể hoặc tham gia vào tiết mục biểu diễn trong buổi sinh hoạt).

– Nội dung kịch bản khẳng định cái mới, cái tốt đẹp và tích cực ngày càng nảy sinh trong xã hội chúng ta. Nó có tình chất hường dẫn dư luận, quần chúng như tán thành, ca ngợi hoặc phê phán những hiện tượng, những vấn đề đang xảy ra trong xã hội

Mục đích của kịch bản sinh hoạt là làm cho thanh thiếu niên có thái độ dứt khoát: làm theo hay không làm theo. Trên đây là những đặc điểm chủ yếu của kịch bản sinh hoạt. Đối với người cán bộ Đoàn – Hội – Đội, việc nắm vững các đặc điểm trên là rất cần thiết. Vì nó giúp chúng ta dễ dàng hơn khi xây dựng một kịch bản sinh hoạt trong hoạt động thanh thiếu niên.

Huỳnh Toàn (Trưởng Khoa Kỷ Năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng)