Cấp hiệu chỉ huy Đội

cap-hieu-doi-chuan

Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cm x 4cm.

Phân biệt các cấp Chỉ huy Đội bằng số lượng sao và vạch được qui định như sau:

  • Liên đội trưởng: Hai sao ba vạch
  • Liên đội phó: Một sao ba vạch
  • Ủy viên Ban Chỉ huy liên đội: Ba vạch
  • Chi đội trưởng: Hai sao hai vạch
  • Chi đội phó: Một sao hai vạch
  • Ủy viên Ban Chỉ huy chi đội: Hai vạch
  • Phân đội trưởng: Hai sao một vạch
  • Phân đội phó:     Một sao một vạch

Download file in tại đây:

download